Specjalista ds. kadr i płac: podstawy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu kadr i płac pozwalające na swobodne poruszanie się po znajomości tematu oraz na rozumienie przepisów. Program szkolenia jest ukierunkowany przede wszystkim na zdobycie praktycznych umiejętności, które pozwolą uczestnikom rozpocząć pracę w działach kadr/HR. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i obejmuje pracę z dokumentami oraz przy indywidualnych stanowiskach komputerowych podczas nauki obsługi programów kadrowo-płacowych.

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany do osób, które planują rozpocząć pracę na stanowiskach w działach kadr i płac, działach personalnych. Kurs jest przydatny również dla menadżerów i osób zarządzających pracownikami.

szkolenie kadry i płace

szkolenie kadry i płace  Program szkolenia

1. Prawo pracy (6h)
a) pojęcia podstawowe (pracodawca, pracownik, stosunek pracy)
b) zewnętrzne i wewnętrzne źródła prawa pracy (kodeks, ustawy, regulaminy, rozporządzenia)
c) zawieranie umowy o pracę (termin, treść, forma)
d) dane osobowe- zawarcie umowy  o pracę i ochrona danych osobowych
e) rodzaje umowy o pracę  (umowa na okres próbny, na czas określony, na czas nie określony, na zastępstwo, powołanie, mianowanie, umowy sezonowe)
f) dokumenty dodatkowe do umowy o pracę  
g) zasady kompletowania i prowadzenie akt osobowych
h) wypowiadanie umów o pracę ( za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, porozumienie stron)

2. Ubezpieczenia społeczne (3h)
a) rodzaje, wielkość i przeznaczenie składek ZUS
b) rodzaje świadczeń wypłacanych przez ZUS i zasady ich naliczania (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, urlop wychowawczy)
c) podleganie składkowaniu w okresach poszczególnych świadczeń ZUS
d) dokumentacja ZUS (dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe, karty zasiłkowe, asygnaty zasiłkowe)

3. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym  (2h)
a) koszty uzyskania przychodu
b) ulga podatkowa
c) deklaracje PIT

4.  Czas pracy (6h)
a) podstawowe pojęcia (czas pracy, wymiar czasu pracy, norma czasu pracy, norma tygodniowa, średniotygodniowy czas pracy)
b) okresy wliczane i nie wyliczane do czasu pracy (przerwy, przestoje, rodzaje przerw)
c) rodzaje czasu pracy (czas podstawowy, czas równoważny, weekendowy, zadaniowy, przerywany, w ruchu ciągłym)
d) praca w nadgodzinach (rodzaje nadgodzin, zapłata za nadgodziny, odbiór nadgodzin)

e) urlopy pracownicze – urlop wypoczynkowy (wymiar urlopu, naliczanie wymiaru urlopu, proporcjonalne przydzielanie urlopu, plan urlopowy, wnioski urlopowe, urlop zaległy, ekwiwalent za urlop)
f) inne absencje urlopowe ( urlop na żądanie, urlop opiekuńczy, urlop bezpłatny)
g) inne nieobecności w pracy
h) dyżury pracownicze (zasady planowania, rozliczania, płatność za dyżury)
i) dokumentacja związana z czasem pracy (ewidencja czasu, karta czasu pracy, wniosku urlopowe)
j) warsztat z praktycznego rozliczania czasu pracy (praca na ewidencjach czasu pracy w różnych rodzajach czasu pracy)
- karta czasu pracy
- lista obecności
- praca w godzinach nadliczbowych (rozliczanie, okresy rozliczeniowe)
- urlop wypoczynkowy ( wymiary, plany urlopowe)
- inne urlopy, dni nieobecne w pracy (usprawiedliwione, nieusprawiedliwione)

5. Umowy cywilno prawne (2h)

a) rodzaje umów (umowa o dzieło, umowa zlecenia,
b) oskładkowanie ZUS umów cywilno prawnych
c) różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilno prawnymi

6. Praktyczne wyliczanie wynagrodzeń (4h)
W ramach modułu praktyczna nauka wyliczania wynagrodzeń

7. Dokumenty płacowe (1h)
a) listy płac
b) karta wynagrodzeń
c) paski wynagrodzeń

8. Obsługa programu Optima Kadry i Płace (8h)
W ramach modułu praktyczna nauka obsługi programuzajęcia przy komputerze


szkolenie kadry i płace  Informacje organizacyjne

Metody szkoleniowe

W ramach kursu dla początkujących praca z dokumentami, interpretacją przepisów, dużo ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Część wykładowa przeplatana dyskusjami oraz ćwiczeniami. Praca przy komputerze. 

Na zajęcia prosimy wziąć kalkulatory.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują imienny certyfikat uczestnictwa. Certyfikaty IT Company wydawane są na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.30/00294/2009).

Harmonogram szkolenia

  • rozpoczęcie szkolenia: 18 października 2014r.
  • zajęcia merytoryczne: 24h lekcyjne
  • zajęcia z obsługi programów OPTIMA Kadry i Płace oraz Płatnik: 8h lekcyjnych
  • łącznie kurs: 32h lekcyjne

Daty spotkań

  • 18-19 października 2014, godz. 09:00-15:00 (sobota-niedziela)
  • 25-26 października 2014, godz. 09:00-15:00 (sobota-niedziela)

Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej 
IT COMPANY, ul. Marcelińska 92/94 (biurowiec Sigma) Poznań -Grunwald

Cena szkolenia       

750 zł netto/osoba

Cena obowiązuje w przypadku zebrania grupy minimum 4 osób.
Cena obejmuje: godziny trenerskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek.

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

szkolenie kadry i płace Trener

Na co dzień prowadzi dział personalny w czołowej firmie doradztwa finansowego w Polsce.

Jest wieloletnim praktykiem kadr i płac oraz HR-u.

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, a później studia podyplomowe: Akademia Trenera Biznesu oraz Menadżer HR.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz tematów około HR-owych.

Jest autorką publikacji w takich czasopismach jak Pesonel  i Zarządzanie. Była również prelegentem na konferencjach np. TLI w Krakowie.

W swojej pracy jest wsparciem merytorycznym dla kadry zarządzającej.Jest również członkiem zarządu organizacji zrzeszającej trenerów – Stowarzyszenie Narzędziownia.

Praca z ludźmi i dla ludzi jest dla niej największą motywacją.

W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130

szkolenie kadry i płace